Kes 022017
 

Hyvä opettaja

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama neljän vuoden Osaava-hanke päättyi tänään, 2. kesäkuuta.

Loppukeväällä vuonna 2013 kokoontui Etelä-Helsingin kansalaisopistossa tuntiopettajista koostuva suunnitteluryhmä. Ryhmään kuului opettajia Kalliolan kansalaisopistosta, Helsingin aikuisopistosta ja Etelä-Helsingin kansalaisopistosta. Ryhmä laatii tarvekartoituskyselyn tuntiopettajille, jonka tulosten perusteella järjestimme neljän vuoden ajan erilaisia koulutuksia – tuntiopettajilta tuntiopettajille.

Myös suuren suosion saavuttaneissa virkistyspäivissä pidimme tärkeänä kouluttautumista, näin jokainen virkistyspäivämme sisälsikin aimo annoksen uuden oppimista, toisiimme tutustumisen ja virkistäytymisen ohella.

Matkan varrella kysyimme opettajilta lisää koulutustarpeita ja -toiveita. Järjestimme aineryhmä-aamiaisia, joiden aikana keskusteltiin ja ideoitiin uusia aiheita. Matkan varrella myös yhdistimme voimat toisen pääkaupunkiseudun Osaava-hankkeen, Opet oppii!, kanssa ja jatkoimme yhteistyössä täydennyskoulutusten järjestämistä.

Oli hieno mahdollisuus, tavata, verkostoitua ja tämän kokemuksen pohjalta jatkaa eteenpäin. Syksystä 2017 alkaen seitsemän pääkaupunkiseudun opistoa – Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Kalliolan kansalaisopisto, Helsingin aikuisopisto, Vantaan aikuisopisto, Kauniaisten kansalaisopisto, Omnia ja Etelä-Helsingin kansalaisopisto yhdistävät voimat ja alkavat järjestää erilaisia täydennyskoulutuksia opettajille. Kaikista koulutuksista saat tietoa ja ilmoittautumisohjeet sähköpostiisi.

Kiitos teille, hyvät opettajat, hyvistä ideoista, keskusteluista ja runsaasta osallistumisesta koulutuspäiviimme!

Kiitos suunitteluryhmä. Kiitos ohjausryhmä.

Tästä neljän vuoden taipaleesta on hyvä jatkaa. Me tapaamme taas!

Klarika Sander-Komulainen

Osaava Helsinki-hankkeen koordinaattori

 

 

 

Huh 182017
 

Verkko kielen opetuksessa

Aika: Perjantai 28.4.2017 klo 10–16

Paikka: Helsinginkatu 26, Helsinki, luokka 347, 3. krs

Kouluttaja: Anne Rongas

Opi opettamaan verkossa! Verkko tuo oppimisen yhä useamman ulottuville. Uusi teknologia voi myös tuoda lähiopetukseen kivan lisän, joka tukee sisältöjen oppimista ja antaa samalla opiskelijalle tietoyhteiskunnassa tärkeitä valmiuksia.

Verkko-opiskelu vapauttaa ajan ja paikan haasteista mutta vaatii samalla opiskelijalta itseohjautuvuutta. Opettajalla on suuri merkitys oppimaan oppimisessa, motivoinnissa ja rohkaisussa. Myös sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää kuten opiskelussa aina. Verkossa se vaatii opettajalta erilaista pedagogista osaamista. Millä keinoilla etäopiskelussa voidaan varmistaa vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä sekä ryhmän kesken?

Tässä pedagogiikkaan keskittyvässä koulutuksessa aihetta käsitellään siten, että opettaja voi soveltaa oppimaansa erilaisissa verkkoympäristöissä toimiessaan. Kouluttajana toimii oppimisen, verkko-opetuksen ja sosiaalisen median asiantuntija Anne Rongas.

Ota oma älypuhelin tai tablettitietokone mukaan, niin pääset itse kokemaan, miten kevyesti ja helpoilla keinoilla lähiopetustilannetta voi rikastaa verkon avulla!

Aikataulu:

10.00–12.00 Koulutusta

12.00–13.00 Omakustanteinen lounas

13.00–15.00 Koulutusta

15.00–16.00 Kielten opettaja Laila Hynninen esittelee somen ja digisovellusten käyttöä opetuksessa

Koulutus on avoin kaikille, mutta se on suunnattu erityisesti kielten opettajille.

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella http://bit.ly/2p7Vkdg tai sivun www.opetoppii.fi/koulutukset kautta

Elo 292016
 

Osaava-kaudella 2016-2017 järjestetään koulutuksia aineryhmittäin.                                                                                       Olet tervetullut niin oman aineryhmän koulutukseen kuin myös kaikkiin muihin koulutuksiin.

Koulutukset pidetään seuraavasti:

8.10. 2016   Kielet

18.11. 2016 Liikunta

Ideailtapäivä liikunnanopettajille
Aika: pe 18.11.2016 klo 12.00–16.00
Paikka: Adjuntantinkatu 1, Espoo, Tuulikki-luokka, 1. krs
Kouluttaja: Kati Kauravaara
Opetatko liikunnallisia aineita ja haluaisit saada ideoita omaan opetukseesi? Tervetuloa liikunnanopettajien ideailtapäivään, joka antaa työkaluja käytännön työhön. Koulutusiltapäivä lisää ymmärrystä

 

  • keskivartalon tukilihasten sekä selkärangan anatomiasta ja toiminnasta,
  • tietoisen läsnäolon merkityksestä hyvinvoinnille ja siitä, kuinka liikunnanopetusta voidaan hyödyntää läsnäolotaitojen parantamisessa ja toisaalta, kuinka läsnäolotaitoja voidaan hyödyntää liikunnanopetuksessa,
  • elintapojen muuttamisen tukemisen mahdollisuuksista liikunnanopetuksessa.
Koulutus antaa ideoita siitä, 

 

  • kuinka auttaa liikuntatunnille osallistuvia käyttämään omaa kehoaan tarkoituksenmukaisesti ja oikein eri liikkeissä ja aloitusasennoissa,
  • kuinka toisaalta harjoittaa tietoista läsnäoloa liikunnan avulla ja toisaalta hyödyntää tietoista läsnäoloa liikunnanopetuksessa,
  • kuinka liikuntatunnin aikana tukea erilaisten osallistujien motivaatiota ja omia pyrkimyksiä.
Kouluttaja Kati Kauravaara on pilates-ohjaaja, jolle kansalaisopistot on tuttu toimintakenttä. Hän on kehittänyt kansalaisopistojen liikuntatoimintaa Kansalaisopistojen liitossa terveyden edistämisen suunnittelijana.
Ilmoittaudu to 17.11.2016 mennessä sähköisellä lomakkeella http://bit.ly/2eg3SNh tai sivun www.opetoppii.fi/koulutukset kautta.
KOULUTUS TIETOAINEIDEN OPETTAJILLE
Loistava luento
Aika: ke 23.11.2016 klo 13.00–17.00
Paikka: Omnia, Espoon työväenopisto, Itätuulentie 1, Espoo, luokka 319
Kouluttaja: Merja Karppinen
Miten rakennetaan loistava luento? Entä, jos valmistellut materiaalit unohtuvat kotiin? Onko yleisöllä merkitystä asiantuntijan luennointitapaan? Miten saan kontaktin yleisöön massaluennolla? Entä jos laitteet eivät pelaa tai tulee sähkökatkos? Miten selvitä vieraskielisestä luennosta, kun yleisössä on natiivipuhujia? Vaikuttaako luennoitsijan pukeutumistyyli tai kampaus luennon onnistumiseen? Pitäisikö luentoaineisto jakaa etukäteen, alussa/lopussa vai ei ollenkaan? Milloin luennoitsija on uskottava asiantuntija? Entä, jos myös yleisön joukossa on alan asiantuntija? Voiko kaikista tulla loistavia luennoitsijoita?

Näitä ja monia muita kysymyksiä loistavan luennon pitämisestä käsitellään iltapäivän koulutuksessa. Koulutus on suunnattu eri alojen asiantuntijoille, jotka pitävät sekä kertaluonteisia luentoja että luentosarjoja omasta erikoisalastaan, esimerkiksi yhteiskunnallisista aiheista. Koulutus sopii myös käytännöllisempien aineiden opettajille, joiden opetukseen sisältyy tietoainesta. Osallistujilta ei edellytetä pohjakoulutusta eikä koulutukseen tarvitse valmistautua etukäteen.
Kouluttajana toimii KTT Merja Karppinen, jolla on yli 20 vuoden kokemus luennoinnista sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on kokenut Japanin asiantuntija, joka on toiminut eri rooleissa japanilaisen yhteiskunnan jäsenenä vuodesta 1982 lähtien ja osaa japania sujuvasti. Luennoitsijana Karppinen on arvioitu erinomaiseksi, viimeksi Turun yliopiston näyteluennostaan maaliskuussa 2016.Ilmoittaudu koulutukseen ti 22.11.2016 mennessä oikealla sähköisellä lomakkeella http://bit.ly/2eGfgRq tai sivun www.opetoppii.fi/koulutukset kautta.

28.11. 2016 Musiikki

Aika: 28.11. klo 12-15

Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8

Aihe: Tiimiohjausta äänenkäyttäjille

Kouluttaja:  Jutta Annala

Tiiminohjaus tapahtuu 6-20 henkilön ryhmissä. Ohjauskerran aikana äänenkäyttöön liittyviä aiheita työstetään sekä pienryhmissä että koko ryhmän kesken.

Koulutuksessa perehdytään seuraavaan:

  • lauluteknikka
  • tulkinta/esiintyminen
  • fraseeraus
  • äänen ja artistin huolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2.12.2016    Virkistyspäivä

13.1.2017    Taide www.opetoppii.fi Huom! siirtynyt 27.1.!

Luovuuden kannustaminen opetuksessa
Aika: pe 27.1. klo 12–16
Paikka: Adjutantinkatu 1, Espoo, Tuulikki-luokka
Kouluttaja: Henna Laininen, kuvataiteilija, luovan kirjoittamisen opettaja, KuM, FM
Luovuus on ihanaa mutta ei aina mukavaa. Uudella tavalla tekeminen vaatii rohkeutta ja epävarmuuden sietämistä. Se kuitenkin palkitsee: syntyy taidetta, keksintöjä, oivalluksia, ratkaisuja, onnistumisen elämyksiä! Luovan kyvyn kasvattaminen auttaa selviämään elämän haastavista tilanteista.Miten voisin ruokkia omaa luovuuttani, hyödyntää sitä enemmän opetustyössä ja vahvistaa opiskelijoiden luovaa potentiaalia?Tule koulutukseen, jossa tutustutaan luovuuden moniin muotoihin, herätellään luovuutta moniaististen harjoitteiden kautta ja ideoidaan niiden soveltamista omassa opetusaineessa.

Koulutus sopii taideaineiden opettajille sekä kaikille opettajille, jotka haluavat herätellä omaa luovuuttaan!

Ilmoittaudu to 26.1. mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://bit.ly/2hVU1fT

16.1. 2017  Hyvinvointi

Aika: 16.1. klo 12-15

Paikka: Urban Mandala joogastudio, Telakkakatu 8 c 28

Kouluttaja: Mia Jokiniva

Jokainen tämän päivän työelämässä oleva tuntee stressin – mutta osaako yhtä moni palautua tehokkaasti? Opit valmennuksessa, mitä tämän päivän tutkimus kertoo stressin fysiologiasta, hermoston toiminnnasta ja siitä, miten yllättävätkin asiat käynnistävät kehon terveyttä, mutta myös mielen ja aivojen toimintaa häiritsevän stressireaktion. 
Keho-mieli tarvitsee palautuakseen hermostollista rentoutusreaktiota (relaxation response). Se ei kuitenkaan käynnisty Facebookin tai sohvaperunana makoilun avulla.  Kuulet ja opit valmennuksessa myös tiettyjen keskittymis-, hengitys-, ja tarkkaavaisuustekniikoiden käytännöistä ja tutkituista vaikutuksista. Osaat valmennuksen jälkeen perustella sen, miksi tietyt tekniikat edistävät palautumista ja kuinka opettaa parhaat tärpit myös eteenpäin omille oppilaille.

8.2. 2017    Tanssi   www.opetoppii.fi

16.2. 2017  Tietotekniikka  www.opetoppii.fi

3.3. 2017    Ilmaisuaineet   www.opetoppii.fi

Luovuuden kannustaminen opetuksessa

Aika: pe 3.3. klo 12–16
Paikka: Adjutantinkatu 1, Espoo, Tuulikki-luokka
Kouluttaja: Henna Laininen, kuvataiteilija, luovan kirjoittamisen opettaja, KuM, FM

Toinen toteutus koulutukselle, johon tuli reilusti jonoa! Vielä jokunen vapaa paikka!

Luovuus on ihanaa mutta ei aina mukavaa. Uudella tavalla tekeminen vaatii rohkeutta ja epävarmuuden sietämistä. Se kuitenkin palkitsee: syntyy taidetta, keksintöjä, oivalluksia, ratkaisuja, onnistumisen elämyksiä! Luovan kyvyn kasvattaminen auttaa selviämään elämän haastavista tilanteista.
Miten voisin ruokkia omaa luovuuttani, hyödyntää sitä enemmän opetustyössä ja vahvistaa opiskelijoiden luovaa potentiaalia?

Tule koulutukseen, jossa tutustutaan luovuuden moniin muotoihin, herätellään luovuutta moniaististen harjoitteiden kautta ja ideoidaan niiden soveltamista omassa opetusaineessa.

Koulutus sopii taideaineiden ja ilmaisuaineiden opettajille sekä kaikille opettajille, jotka haluavat herätellä omaa luovuuttaan!

Ilmoittaudu to 2.3. mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://bit.ly/2lv97IO tai sivullawww.opetoppii.fi/koulutukset.

10.04. 2017  Taitoaineet (käsityö)

Aika: 10.04. klo 12-15

Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8

Kouluttaja: MMM, käsityönopettaja Marja Anttila

Suunnittelun ja sen ohjauksen merkitys ideasta tuotteeksi prosessissa.
Opiskelijan ohjaus ja tukeminen käsityöprosessin visuaalisessa, materiaalisessa, teknisessä ja resurssit huomioon ottavassa suunnittelussa. Suunnittelun moniaistisuus. Harjoituksia.

Kaikki koulutukset pidetään klo 12-15(16).                                                                                                                                 Kaikista koulutuksista ja niiden sisällöstä tiedotetaan sähköpostilla ja näiden sivujen kautta.

HUOM! Seuraa myös tämän sivuston kalenteria! http://osaavahel.fi/tapahtumat/

Ilmoittautuminen alkaa 2 viikkoa ennen koulutusta ja päättyy koulutusta edeltäänä päivänä.

1.4. 2017    Virkistyspäivä

Arwoisa Opettaja tahi Opettajatar,

Terwetuloa wirkistymään ja siwistymään Suomen itsenäisyyden alkuaikojen

askelissa 1:nä päiwänä Huhtikuuta 2017.

Programmi:

Klo 11-12 Rohwessori Juha Siltala puhuu aiheesta ”Helsinki wuonna 1917”.

Paikkana Balder Sali, Aleksanterinkatu 12. Olkaa hywä, tulkaa ajoissa.

Klo 12.15-13.45 Promenadi oppaiden johdatuksella wuoden 1917 merkittäwillä

tapahtumapaikoilla (alkaen Suurtorilta)

Klo 14-15.30 Ruokapuhwetti Jugend café Aschanissa Pohjoisen Esplanadin

warrella wastapäätä Kappelia.

Wain ennalta ilmoittautuneet pääsewät mukaan. Wirkistyspäiwään on kaikilla

ennakkoon ilmoittautuneilla wapaa pääsy. Olkaa hywä ilmoittautukaa ripeästi

wiimeistään 20. päiwänä Helmikuuta:

klarika.sander@kurssille.com tai heli.makelainen@omnia.fi

HUOMIO. OBS. Ilmoittauduttaessa mainitkaa mistä opinahjosta olette.

Mahdollisesta peruutuksesta on ilmoitettawa ehdottomasti.

Lämpimästi tervetuloa!

Huh 032016
 

Lauantaina vietimme todella mukavan ja onnistuneen virkistyspäivän Suomenlinnassa.                                  Ohjelmassamme oli rendouttavia ja opetuksellisia hetkiä niin mielellemme, kehollemme kuin äänellemme.

Lämmin kiitos osallistujille ja ohjaajille!

Iloksemme voimme ilmoittaa, että Osaava-kausi jatkuu myös lukuvuonna 2016-2017.

Luvassa on paljon uusia koulutuksia sekä virkistyspäiviä syksyllä 2016 ja keväällä 2017.

Kaikista niistä ilmoitamme näillä sivuilla sekä sähkpostiisi syyslukukauden alussa.

Mukavaa ja rendottavaa kevättä ja kesää!

Suunnitteluryhmän puolesta

Klarika Sander

 

Maa 072016
 

2.4. klo 11-15.15.

Lautta Suomenlinnaan lähtee klo 10.20. Tapaamme Kauppatorilla 10.15 mennessä.

OHJELMA

11-11.45 intialaisen päähieronnan työpaja

12-12.45 itämaisen tanssin työpaja

13-14.15 vietnamilainen lounas

14.15-15.15 kiinalaista oopperaa. Peking-ooppera työpaja.

Paikkana Tenalji von Fersén. Sali kartalla:

http://frantic.s3.amazonaws.com/suomenlinna/2014/05/Huoltoajokartta_1.pdf

Ilmoittautumiset 18.3. mennessä:

klarika.sander@toimela.fi

TAI

heli.makelainen@omnia.fi

Sydämellisesti tervetuloa!

Tam 102016
 

Hyvää alkavaa kevätlukukautta ja Osaava-kautta!

Osaava Helsinki ja Opet oppii -hankkeiden ohjelmassa on tänäkin keväänä runsas ja monipuolinen täydennyskoulutusten tarjonta.

Ensimmäinen koulutuspäivä on jo 23.1., jolloin aiheena on vapaa sivistystyö.

Tervetuloa osallitumaan kaikkiin kouutuksiin!

Ilmoittaudu koulutuksiin klarika.sander@toimela.fi

Elo 292015
 

Lukuvuoden 2015-2016 koulutuskalenteri on valmis.

Katso sisältökuvaukset, paikka- ja kouluttajatiedot kohdasta Koulutustarjonta.                                                               Koulutuksiin ei ole erikseen ennakkoilmoittautumista.  Koulutukset ovat maksuttomia.

Päivä/aika Aihe
19.9. 10-16 Vuorovaikutustaidot
25.9. 12-16 Opettajan vuosihuolto: keho
10.10. 10-16

Erilainen oppija, monta tapaa opettaa

23.10. 12-16 Opettajan vuosihuolto: ääni
14.11. 10-16 Seniorit oppijoina
20.11. 12-16 Opettajan vuosihuolto: mieli
27.11. 10.30-20.30 VIRKISTYSPÄIVÄ: Tallinna kutsuu!
23.1. 10-16 Mitä on vapaa sivistystyö?
29.1. 12-16 Esiintymistaidot
13.2. 10-16

Maailmaa pelastamassa – kestävän kehityksen oppia joka opelle

19.2. 12-16 Luovuuden lähteillä
12.3. 10-16 Osallistavat menetelmät innostavat
18.3. 12-16 Miten luovuus siirtyy luokkahuoneeseen?
2.4. 10-16 VIRKISTYSPÄIVÄ
Elo 112015
 

Hyvät opettajat!

Osaava -hankkeen täydennyskoulutukset jatkuvat syksyllä 2015 ja keväällä 2016.

Järjestämme kaikki koulutustilaisuudet Helsingin suomenkielisen työväenopiston, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten työväenopistojen kanssa.

Laitathan kalenteriisi jo nyt seuraavat päivämäärät:

19.9., 25.9., 10.10., 23.10., 14.11., 20.11. ja  27.11. sekä 23.1., 29.1., 13.2., 19.2., 12.3., 18.3. ja 2.4.

27.11. ja 2.4. vietämme yhteisiä virkistyspäiviä.

Kaikista koulutuksista tulevat tarkat aiheet, aikataulut ja paikka- sekä kouluttajatiedot näille sivuille sekä sähköpostitse syyskuun alkupuolella.

Kaikille jaetaan myös esite.

Nähdään koulutuksissa!

Suunnitteluryhmän puolesta

Klarika Sander-Komulainen

 

 

Huh 252015
 

Osaava Helsinki -hankkeen toinen antoisa lukuvuosi on takanapäin.

Osallistuimme työnohjauksiin ja ensiapu- sekä turvallisuuskoulutuksiin. Pääsimme osallisiksi kieltenopettajille ja liikunnanopettajille suunnattuihin koulutuspäiviin ja perehdyimme monena koulutuspäivänä tietotekniikan saloihin.

Hyödyllista oppia ja uutta tietoa saimme paljon.

Kokoonnuimme runsain joukoin virkistyspäiviimme – syksyllä Nuuksiossa, talvella Q-teatterissa ja keväällä Wanhassa Satamassa erilaisten virkistävien työpajojen parissa.

Kiitämme opettajia osallistumisesta ja aktiivisuudesta. Osaava -kautta oli mukava suunnitella ja ilo toteuttaa.

Rentouttavaa kesää toivottaen

Osaava Helsinki -hankkeen

suunnitteluryhmä

Mar 302014
 

Tervetuloa kevään 2015 täydennyskoulutuksiin! Ilmoittautuminen omaan opistoosi 1.12. alkaen.

30.1. Työnohjaus
Aika: klo 10-12
Paikka: Etelä-Helsingin kansalaisopisto Toimela, Iso Roobertinkatu 20-22
Kouluttaja: sosiaalipsykologi, VTM Taina Varis

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan ja ryhmäprosessin avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

7.2. Erilaiset oppijat ja ikäihmisten opettaminen
Aika: klo 10-15
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8
Kouluttajat: neuropsykologian erikoispsykologi Tuula Mentula ja Taina Stenberg

“Miten oppimisvaikeudet näkyvät aikuisilla ja miten heitä voi tukea”
“ Osallistavia menetelmiä ja tekniikoita ikääntyvien opettamisessa”

17.2. Google+ opetuskäytössä

Aika: klo 10-15
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8
Kouluttaja: Päivi Nummenranta

Tutustutaan ja otetaan käyttöön Googlen ilmainen työkalupaketti Google Drive. Tutustutaan Google Driven ominaisuuksiin ja harjoitellaan mm. dokumenttien jakoa ja yhteiskäyttöä. Lisäksi tutustutaan kuvankäsittelyohjelma Picasaan sekä piirustusohjelma Sumopaintiin. Osallistujien toiveiden mukaan voidaan katsastaa myös muita ohjelmia. Lähetä toiveita etukäteen Päiville osoitteeseen nummenranta@helao.fi

24.2. Turvallisuuskoulutus
Aika: klo 10-12
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8
Kouluttaja: mielenterveyshoitaja / MAPA – Finland -kouluttaja Pekka Teini

Koulutuksessa käsitellään laajasti työväkivaltaan ja uhkatilanteisiin suhtautumista, työntekijöiden mahdollisuuksia ennakoida uhkatilanteita, niiden oikeata kohtaamista ja laillisuusnäkökohtia. Koulutuksessa käydään läpi seuraavia asioita:
ennakointi ja riskien arviointi haastavien henkilöiden kohtaamisessa
työturvallisuus ja mm. työtilajärjestelyt
de -eskalaatiostrategiat, verbaaliset ja non-verbaaliset taidot
yksintyöskentelyssä huomioitavat asiat
päihtyneiden ja psykoottisten henkilöiden tunnistaminen
haastavan henkilön vaarallisuuden arviointi
lainsäädäntöä mm. työturvallisuuslain, ammattihenkilölain ja rikoslain osalta.

7. ja 8.3. Tietotekniikkaviikonloppu
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8
Kouluttaja: Päivi Nummenranta

7.3. klo 10-15
Ilmaisohjelmat ja niiden käyttäminen.

8.3. klo 10-13
YouTube -videon tekeminen

14.3. Kehon mahdollisuudet ja rajat – koulutuspäivä liikunnanohjaajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille
Aika: klo 10-15
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8
Kouluttaja: taideterapeutti, joogaopettaja Carola Haaparanta

Koulutuspäivän aikana tutkimme omassa ruumiissamme olevaa liikettä käyttäen Body-Mind-Centering -menetelmää.Työskentelemme itseämme kuunnellen, hengittäen, ääntä käyttäen ja liikkuen.Hetkellinenkin olennaisen tavoittaminen liikkeessä osoittaa meille kuinka viisass ruumiimme on. Lisääntynyt ruumiillinen tietoisuus luo liikkumisen helpoutta

19.3. Työnohjaus
Aika: klo 10-12
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8
Kouluttaja: sosiaalipsykologi, VTM Taina Varis

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan ja ryhmäprosessin avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

28.3. PhotoShop -päivä
Aika: klo 10-15
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8                                                                                                                                                                       Kouluttaja: Päivi Nummenranta

Tutustutaan ja opitaan perusteet PhotoShop-kuvankäsittelyohjelmasta. Opitaan kokeilemalla ja tekemällä paljon harjoituksia. Opetellaan muutamat tärkeimmät kuvan käsittelyyn liittyvät työvaiheet: koko, värisävyt, tallennusmuodot jne. Lisäksi käydään läpi erikoistehosteita kurssilaisten mielenkiinnon mukaan. Halutessasi voit tuoda muistitikulla omia kuvia, mutta pääsääntöisesti käytetään opetusmateriaalissa olevia kuvia.

10.4. Ensiapukoulutus
Aika: klo 10-12
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8
Kouluttaja: Suomen Punainen Risti

11.4. Virkistyspäivä Helsingin Katajanokalla

Aika: klo 10-16
Paikka: Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-5

Tule virkistäytymään hyvään seuraan tekemisen, oppimisen, yhdessäolon ja hyvän louaan merkeissä!
Virkistyspäivässä on tarjolla erilaisia työpajoja aamupäivällä ja lounaan jälkeen iltapäivällä.
Valitse yksi tai kaksi työpajaa ja ilmoittaudu omaan opistoosi!

Voit valita työpajasi seuraavista:

kurkkulaulu klo 10.00-12.30 ja 13.30-16
hieronta klo 10.00-12.30 ja 13.30-16
ihonhoito- ja meikkiklo klo 10.00-12.30 ja 13.30-16
kuohuvat juomat klo 10.00-12.30 ja 13.30-16
rytmi ja liike klo 10.00-12.30 ja 13.30-16
Personal Trainerin kuntokoulu klo 10.00-12.30 ja 13.30-16

Kukin työpaja kestää 2,5 tuntia. Aamupäivän työpajojen jälkeen on yhteinen lounas. Iltapäivällä on samat työpajat uudestaan, jolloin voit osallistua muuhun kuin missä aamupäivällä olit.

Lämpimästi tervetuloa kaikkiin koulutuksiin!

Syy 222014
 

Kaunis, aurinkoinen ja todella virkistävä yhteinen päivä oli viime lauantaina Nuuksiossa.

Souteltiin kirkkoveneillä ja patikoitiin metsässä.

Ja muisteltiin yhdessä viime keväistä virkistyspäivää.

Katso yhteisiä hetkiämme täältä http://vimeo.com/92124215

Mukavaa alkanutta syyslukukautta kaikille ja tapaamisiin kevään virkistyspäivässä 11.4.2015!

Virkistystyöryhmä

Elo 232014
 

Osaava Helsinki -hankkeen koulutuskalenteri 2014-2015 on ilmestynyt.
Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin alkaa omaan opistoosi 8.9.

Laita tärkeät päivämäärät kalenteriisi ja liity seuraan!

Osaava Hesinki koulutuskalenteri 2014-2015

Lokakuu 2014

3.10. Uudet opetusmenetelmät kieltenopetuksessa

Aika: klo 15-17.30
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8, luokka 102

Luento suullisen kielitaidon ja kieliopin opettamisesta ja kehittämisestä. Luennon jälkeen workshop, jossa kokemustenvaihtoa ja keskustelua.

Luennoitsijana yliopisto-opettaja Yrjö Lauranto

4.10. Tietotekniikkakoulutus: PowerPoint opetuskäytössä

Aika: 4.10. klo 10-15
Paikka: Tieturi, Tammasaarenkatu 5 (bussit 20 sekä kaiki Espooseen menevät bussit ja raitiovaunu 8)

11.10. Rohkeasti ulospäin, esiintymisjännityksen poistaminen.

Aika: klo 10-12
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8, luokka 102

Koulutuksessa pääpaino on keinoissa, millä opettaja voi ohjata jännittävää oppilastaan esiintymään vapautuneesti, jolloin esityksestä tulee luonteva ja paras mahdollinen.

Osallistujat saavat työkaluja myös oman esiintymisvarmuutensa kohentamiseen.

Kouluttajana toimii Hannu Pirilä, Licensed Trainer of NLP™

Kansalaisopisto-opettaja yrittäjänä.

Aika: klo 13-15
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8, luokka 102

Kouluttajana toimii Kirsti Mäensivu

24.10. Työnohjaus

Aika: klo 10-12
Paikka: Etelä-Helsingin kansalaisopisto Toimela, Iso Roobertinkatu 20-22, 6 krs.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämist, joka tapahtuu työnohjaajan ja ryhmäprosessin avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten,kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Ohjaajana toimii sosiaalipsykologi, VTM Taina Varis.

MARRASKUU 2014

5.11. Ensiapukoulutus / Suomen Punainen Risti

Aika: klo 10-12
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8, luokka 101

8.11. Facebook, Twitter ja blogi opetuskäytössä

Aika: klo 10-15
Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8, tietokoneluokka

Kouluttajana toimii Päivi Nummenranta

29.11. Joogapäivä

Paikka: Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8

Klo 9.30-11.30

Cakraäänet osana joogaharjoitusta. Luento äänestä ja cakroista joogassa sekä työpajaharjoituksia.

Vetäjänä Iia Lappalainen https://sites.google.com/site/tmiterapiia/home

 Klo 12.30-15.00

Esittely Astanga yogasta, sekä siihen liittyviä yhdessä tehtäviä harjoituksia. Esittely vipassana meditaatiosta ja anapana meditaatio harjoitus.

Vetäjänä Frank Kappas http://www.frankkappas.com/

 29.11. Yhteinen teatterivierailu, jonka yhteydessä tekijätapaaminen.

Näytelmä ”Ihanat ihmiset” http://www.q-teatteri.fi/category/ohjelmisto/

Aika: klo 19.00
Paikka: Q –teatteri, Tunturikatu 16, Helsinki

Kevään 2015 koulutuskalenterin tarkempi sisältö julkaistaan näillä sivuillä marraskuun alussa. Laitathan kuitenkin kalenteriisi päivämäärät ja koulutusten aiheet.

30.1. Työnohjaus
7.2. Erilaiset oppijat ja ikäihmisten opettaminen
17.2. Google+ opetuskäytössä
24.2. Turvallisuuskoulutus
7. ja 8.3. Tietotekniikkaviikonloppu
14.3. Kehon mahdollisuudet ja rajat – koulutuspäivä liikunnanohjaajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille
19.3. Työnohjaus
28.3. Kuvataiteen ja käden taitojen opettajien koulutuspäivä
10.4. Turvallisuuskoulutus
11.4. Virkistyspäivä

Elo 202014
 

Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta virkistäytymisen merkeissä!
Tapaamme lauantaina, 20.9. klo 9.15 Kiasman edessä bussipysäkillä.
Bussi Nuuksioon lähtee 9.30.

MUISTA OTTAA MUKAAN SÄÄNMUKAISET VARUSTEET JA
ULKOILUJALKINEET!
Ilmoittaudu omaan opistoosi: irene.hagelin@toimela.fi opisto@kalliola.fi tea.tetri@helao.fi
Ilmoittautuminen päättyy 3.9.

Terveisin
Virkistystyöryhmän väki

Elo 102014
 

Vaikka kesä vielä jatkuu ja syyslukukauden alkuun on aikaa, me suunnitteluryhmässä olemme miettineet jo pitkälle vuoden 2014-2015 täydennyskoulutuksia.

Koulutuskalenteri ilmestyy 20.8. Ilmoitamme siitä näillä sivuilla ja lähetämme tietoja kolulutuksista postissa – sekä perinteisessä että sähköisessä.

20.8. alkaa  ilmoittautuminen syksyn virkistyspäivään, jota vietetään Nuuksiossa 20.9.

Tapaamisiin koulutuksissa!

Suunnitteluryhmä

 

Tou 072014
 

Kevään viimeinen koulutuspäivä pidettiin aikuisopistolla 5.5.

Kuunneltiin mielenkiintoisia aiheita opetusmenetelmistä ja osallistuttiin käytännön harjoituksiin.

Oli taas kerran antoisa päivä. Kiitos kouluttajille ja kaikille osallistujille!

Seuraavaksi tapaamme 20.9. virkistyspäivässä.

Aurinkoista ja lämmintä kevättä ja kesää toivottaen

suunnitteluryhmän väki

 

Tou 042014
 

Osaava Helsinki-hanke jatkuu lukuvuonna 2014-2015.  Suunittelemme suunnitteluryhmässä parasta aikaa ensi lukuvuoden koulutuksia. Joistakin varmistuneista koulutuspäivistä voimme ilmoitta jo nyt.

20.9. syksyn virkistyspäivä Nuuksiossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4.10. tietotekniikankoulutusta

24.10. työnohjausta

5.11. turvallisuuskoulutusta

Yksityiskohtainen syksyn koulutusohjelma lähetetään sähköpostilla elokuun lopussa sekä päivitetään tämän sivuston kalenteriin.

Tapaamisiin kevään viimeisessä koulutuspäivässä Aikuisopistossa 5.5.!

Suunnitteluryhmä

Huh 062014
 

Huhtikuun ensimmäisenä launtaina kokoonnuimme Suomenlinnan Pirunkirkon juhlasaliin. Yhteisen päivän tarkoituksena oli yksinkertaisesti olla yhdessä – opettajien kesken, jutella, oppia uutta, saada uusia virikkeitä työhön ja omaan arkeen.

Japanilaishenkisen virkistyspäivän päätteeksi palasi yli 70 tyytyväistä opettajaa Kauppatorin rantaan. Meillä oli mukava päivä.

Kiitokset kaikille läsnäolleille ja heille, jotka tekivät päivästä mieleenpainuvan.

Tapaamisiin syksyn virkistyspäivässä 20.9.!

Virkistyspäivätyöryhmä

Maa 302014
 

Lauantaina, 29.3. pidettiin tietotekniikan koulutuspäivä Tieturilla, jossa perehdyttiin teknisiin taitoihin ja sosiaalisen median käyttöön opetuksessa. Kuuntelimme myös mielenkiintoisen luennon tekijänoikeuksista.

Kiitämme kaikkia kouluttajia.                                                                                                                                                                                                                                             Oli taas kerran antoisa ja mukava koulutuspäivä.

Suunnitteluryhmä

 

 

Maa 022014
 

Pidimme viime lauantaina, 1.3., taas mukavan ja antoisan täydennyskoulutuspäivän.

Kiitokset Saara Hannulalle Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, joka johdatti meidät vuorovaikutuksen mielenkiintoiseen maailmaan  ja Artesensen Fortum-työpajaa vetäneille loistaville näyttelijöille, joiden roolisuoritusten kautta pohdimme hankalia opetustilanteita ja ratkaisuja niihin.

Koulutuspäivän aikana nousi esiin tarve vastaaviin koulutuspäiviin ja yhteisiin ajatustenvaihtoon myös jatkossa.

Seuraavaksi tapaammekin 29.3. tietotekniikka- ja some-koulutuksessa.

Kiitos kaikille mukanaolleille ja uusiin tapaamisiin!

Suunnitteluryhmä

 

 

Hel 232014
 

Hyvät opet!

Ensi lauantaina, 1.3., tavataan taas koulutuspäivän merkeissä!                                                                                                                                                               Aloitamme lauantaina klo 10 yhteisellä kahvihetkellä Snellmanin koululla, Punavuorenkatu 8-10. Tässä vielä päivän ohjelma:

klo 10.30-12 Luova kohtaaminen: Miten suunnitella vuorovaikutusta?                                                                                                                                                           klo 12-13 omakustanteinen lounas                                                                                                                                                                                                                                  13-15 Fortum- teatterityöpaja                                                                                                                                                                       Työpajassa havainnolistetaan arkkityyppiset persoonallisuudet ja vuorovaikutustyylit näyttelijöiden avulla ja tutkitaan vuorovaikutustilanteita käytännössä. Työpajan aikana saadaan toimintaideoita arkeen.

Tapaamisiin
lauantaina!

Suunnitteluryhmä

 

Tam 262014
 

Kiitos kaikille kouluttajille ja osallistujille antoisasta päivästä!

Runsas joukko opettajia nautti päivän opetushetkistä ja antoi päivälle hyvin myönteistä palautetta.

Tapaamisiin seuraavassa koulutuspäivässämme 1.3.!

Suunnitteluryhmä

Tam 242014
 

Varaa jo nyt kalenteristasi tärkeä päivämäärä!

Kevään virkistyspäivä on 5.4.

Ohjelma ja kutsu tulossa näille sivuille ja s-postiisi helmikuun aikana.

Virkistystyöryhmän väki

 

Tam 192014
 

Nyt se alkaa!

Vuoden ensimmäinen täydennyskoulutuspäivä on lauantaina 25.1. Kalliolan opistossa, Sturenkatu 11, klo 10-15.

Tapaamisiin Kalliolassa!

Suunnitteluryhmän väki

Jou 092013
 

Kiitos kaikille ilmoittautumisesta kevään 2014 täydennyskoulutuksiin!                                                                  Mukavaa, että olette näin runsain joukoin mukana.

Muistakaa ilmoittautua myös työnohjauksiimme!

Ensi vuoden työnohjaukset ovat: 21.1. Aikuisopistossa (luokka 102), 25.2. Toimelassa (Iso Roba 20-22, 6.krs.) ja 21.3. Kalliolassa. Ilmoittautumiset klarika.sander@kskoolitus.com.

Vielä mahtuu mukaan 25.1., 1.3. ja 5.5. täydennyskoulutuksiin. Ilmoittautukaa omaan opistoonne!

Mukavaa loppuvuotta ja hyvää tulevaa toivottaa

suunnitteluryhmän väki

Mar 032013
 

Viime keväällä toteutetun kyselyn pohjalta kolmen kansalaisopistomme tuntiopettajista koostuva suunnitteluryhmä on koonnut neljä täydennyskoulutuspäivää.

Kevätlukukaudella 2014 toteutettavat koulutuspäivät tuovat oman alansa huippuasiantuntijoita kouluttamaan, avaamaan uusia näkökulmia sekä jakamaan kokemuksia osallistujille. Opettajille koulutuspäivät ovat maksuttomia ja ne koostuvat niin luennoista kuin toiminnallisista osioistakin.  Tarkoitus on sekä tukea opettajan jaksamista että kartuttaa ammattitaitoa ja antaa uusia työvälineitä arkeen. Katso tarkat kuvaukset alla ja tartu tilaisuuteen! Saat paljon uutta tietoa ja tukea työhösi.

Ilmoittautuminen omaan opistoosi 25.11. mennessä. Voit ilmoittautua samalla kertaa kaikkiin koulutuspäiviin.

minna.lankinen@toimela.fi

tea.tetri@helao.fi

opisto@kalliola.fi

1. Koulutuspäivä

MINÄ OPETTAJANA

Aika:     25.1. 2014  klo 10-15     Paikka: Kalliolan opisto, Sturenkatu 11

OHJELMA

klo 10-11 Kehollisuus ja opettajan hyvinvointi   Gabriela Albana-Kekoni

klo 11-12.15 Ääni – soiva käyntikorttisi Laulu- ja äänipedagogi, laulaja, MuM, HuK Pia Skibdahl

klo 12.15-13.15 omakustanteinen lounas

klo 13.15-15 Alttiina arkana vai auktoriteettina – tutustumista omaan opettajaminään draamaharjoitteiden avulla / Jalostamo-kollektiiv

2. Koulutuspäivä

VUOROVAIKUTUS JA IHMISEN KOHTAAMINEN

Aika: 1.3. 2014 klo 10-15     Paikka: Snellmanin koulu, Punavuorenkatu 8-10

OHJELMA

klo 10-11.30 Luova kohtaaminen: Miten suunnitella vuorovaikutusta?   Pekko Koskinen

klo 11.30-12.30 omakustanteinen lounas

12.30-15.00 Fortum- teatterityöpaja                                                                                                              Työpajassa havainnolistetaan arkkityyppiset persoonallisuudet ja vuorovaikutustyylit näyttelijöiden avulla ja tutkitaan vuorovaikutustilanteita käytännössä. Työpajan aikana saadaan toimintaideoita arkeen

3. Koulutuspäivä

UUSIA NÄKÖKULMIA TIETOTEKNISIIN TYÖKALUIHIN

Aika:      29.3.2014  klo 9.30-15 Paikka:  Tieturi Oy, Tammasaarenkatu 5, Ruoholahti, Helsinki

OHJELMA

klo 9.30-10.00 Tietoisku tekijänoikeuksista  Suomen tietokirjailijat ry,  Anne Kallio

klo 10.00-11.30 ryhmä I  Mikä on some? ryhmä II Word ja PowerPoint uudelle tasolle!

klo 11.30-12.30 omakustanteinen lounas

klo 12.30-14.00 aamupäivän ryhmien vaihto

klo 14.15-15.00 Pulmatori­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4. Koulutuspäivä

OPETUSMENETELMÄT

Aika: 5.5.2014 klo 10-15   Paikka: Snellmanin koulu, Punavuorenkatu 8-10

OHJELMA

klo 10-11 Mitä on case?  Pasi Silander

klo 11-12 ”Oppimisen helpotus, NLP opetustyössä”

Yhteisen hetken tavoite: omaksua käyttöön työkaluja NLP:stä sekä tunnistaa ja tiedostaa voimavaroja omassa itsessä oppimisen sekä opettamisen helpottamiseksi.                                                                                 Työyhteisövalmentaja, coach, MBA, NLP Master Trainer Jukka Lehtelä

klo 12-13 omakustanteinen lounas

klo 13-15 ”Luovuus meissä kaikissa”                                                                                                                     Työkaluja ja harjoitteita meissä kaikissa olevan luovuuden löytämiseksi ja hyväksymiseksi.                Näyttelija ja improvisaatiokouluttaja Teijo Eloranta

TERVETULOA!

 

 

 

 

 

 

 

Lok 112013
 

5.10. pidetystä virkistyspäivästä saimme runsaasti positiivista palautetta. Alla muutama.

Kiitokset oikeasti virkistävästä Virkistyspäivästä!

Päivä oli hyvin koottu – kiitokset siitä!

Sopivasti mukana ammatillista asiaa ja ”viihdettä” – tykkäsin kovasti.

Kivaa oli. En oikeastaan osaa toivoa mitään erityistä – sekoitus erityyppisiä

juttuja (tietysti jotain liikunnallista pitää olla…) toimii.

Tällä kertaa pidin erityisesti puheterapeutin osuudesta ja tietysti salsasta (opetan itse afroa),

mutta myös tarinateatterilaiset olivat hyviä, ja jopa aluksi erikoiselta tuntunut turvallisuusosuus herätti uusia ajatuksia. Siis kiitokset!

Virkistyspäivä oli onnistunut. Ensimmäinen ajatus on, että toivottavasti tulee keväällä seuraava.

Kiitos, oli hauskaa, ja jatkakaa vain samalla tavalla.

 

Kiitos kaikille palautteesta! Nyt ei muuta kun seuraava tärkeä päivämäärä kalenteriin!

Kevään 2014 virkistyspäivä pidetään 27.4.

Tervetuloa!

Lok 062013
 

Vietimme viime lauantaina mukavan virkistyspäivän Helsingin Uunisaaressa.

Ohjelmassamme oli äänenkäyttöopastusta, työturvallisuustilanteita, tarinateatteria ja lopuksi tanssittiin vielä kuubalaisen opettajan johdolla salsaa.

Kerrassaan voimia antava lauantaipäivä!

Toisen virkistyspäivän uuden ohjelman kera järjestämme ensi keväänä, 27.4.2014.

Muista laittaa kalenteriisi!

Syy 152013
 

Vielä ehdit mukaan virkistyspäiväämme 5.10. Uunisaaressa, Helsingin edustalla!

Ilmoittautuminen 20.9. mennessä.

Toimi nopeasti!

Tavataan mielenkiintoisten esiintyjien, maukkaan ruuan ja mukavan seuran parissa!

Ilmoittaudu Kalliolaan terttu.myllari@kalliola.fi, Toimelaan minna.lankinen@toimela.fi, Helsingin aikuisopistoon tea.tetri@helao.fi

Syy 152013
 

Laitathan kalenteriisi kevään koulutuspäiviemme ajankohdat.

25.1. Minä opettajana

1.3. Vuorovaikutustaidot ja ryhmän kohtaaminen

29.3. Oppimateriaalit

5.5. Opetusmenetelmät

Koulutukset pidetään klo 10-15.  Päiväkohtainen ohjelma ja kouluttajat ilmoitetaan näillä sivuilla lokakuun lopussa.

Syy 152013
 

Tervetuloa työnohjausrymiin – yhteen tai useampaan!

Työnohjaukset järjestetään seuraavasti:

23.10. Toimelassa

25.11. Kalliolassa

21.1. Helsingin aikuisopistossa

25.2. Toimelassa

21.3. Kalliolassa

Tilaisuudet pidetään klo 10-12. Ilmoittaudu aina kuukauden 1. päivään mennessä klarika.sander@kskoolitus.com

Elo 202013
 

Suunnitteluryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksen kesätauon jälkeen. Käsittelimme tarvekartoituskysymysten vastaukset ja suunnittelimme niiden pohjalta tammikuussa alkavien koulutuspäivien aiheita.

Syksyllä on tulossa 2 työnohjauspäivää ja 5.10. virkistyspäivä.

Tarkempaa tietoa on tulossa sähköpostiinne ja näille sivuille syyskuun alussa.

Kes 192013
 

Hyvä opettaja, kiitos vastaamisesta osaamistarvekartoituskyselyyn!

Käsittelemme vastaukset suunnitteluryhmässä kesän aikana ja annamme niistä palautetta viimeistään syyslukukauden alussa. Vastauksista on varmasti paljon apua meille täydennyskoulutuksia suunnitellessa.

Oikein mukavaa ja rendouttavaa kesää toivottaenOpettajat suunnitteluryhmästä

Kes 132013
 

Merkitkää kaikki tärkeä päivämäärä kalenteriin!                                                                                                                                                                                                              5.10.  pidetään hauska ja antoisa virkistyspäivä Helsingin edustalla, Uunisaaressa. Luvassa herkullinen lounas, mielenkiintoisia esiintyjiä, itse tekemistä ja kokemista sekä halukkaille vihtomista iltasaunassa.
Tarkempi aikataulu tulee sähköpostilla elokuun lopussa, jolloin voit heti ilmoittautua mukaan. Tervetuloa!

Tou 262013
 

Suunnitteluryhmän kokouksia on pidetty 26.4. ja 20.5. Osaamistarvekartoitus toteutetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Syksyn 2013 virkistyspäivän suunnittelu on alkanut.